بوگیر های تقلبی بدون مجوز تولید

هشدار : پرهیز از خرید بوگیر های تقلبی بدون مجوز تولید و پروانه بهره برداری

جهت جلوگیری از آسیب های جبران ناپذیر به پوست پا از خرید بوگیرهای متفرقه بدون پروانه بهره برداری پرهیزکنید. برخی از تولید کنندگان و عرضه کنندگان این بوگیرهای غیر مجاز پس از شناسایی و دستگیری توسط نیروی انتظامی و پایگاه هفتم آگاهی تهران مستقر در بازار به مقام قضایی جهت پیگیری تحویل شده اند اما هنوز عده ای در حال تولید این بوگیرها بصورت زیر زمینی هستند و اغلب در بازار کفاشان عرضه می شود.بنابراین قبل از خرید حتما برچسب بوگیر را مطالعه فرمایید که روی آن مجوز تولید از سازمانهای مربوطه و پروانه بهره برداری درج شده باشد.