خرید پستی بوگیر یخچال NAK

قابل استفاده جهت برطرف نمودن بوی نامطبوع یخچال
با بالاترین گرماژ کربن اکتیو، در بین بوگیرهای موجود

جهت تاثیر مضاعف، ماهیانه یک بار بوگیرهارا به مدت سه ساعت در نور مستقیم آفتاب و در هوای آزاد قرار دهید.
لطفا وکیوم محصول را تا قبل از مصرف قراردادن بوگیر در یخچال باز نکنید.

پروانه تاسیس از وزارت صنایع به شماره 01/29331 الف

خرید مخصوص داروخانه و پخش:

 

نام شما (الزامی)

ایمیل شما

شماره همراه: (الزامی)

موضوع

محصولات مورد نیاز و محل کسب و کار خود را در صورت نیاز وارد نمایید.